07/05/2008 /

Apie MediaBarCamp

MEDIABARCAMP tai tarptautin? “ne-konferencija” apie aktyvias medijas, nauj?sias visuomen?s informavimo priemones, tinklara??ius, podcast’us, taktines medijas, socialinius tinklus, pilietin? ?urnalistik?, web 2.0, atvir? kod? ir visa kita, kas su tuo susij?. MEDIABARCAMP formatas, skirtas vie?iems pristatymams, k?rybin?ms dirbtuv?ms ir darbo grup?ms. Tai didelis renginys su diskusijomis, demonstracijomis ir interaktyviu bendravimu su dalyviais. Tikimasi sulaukti apie 200 […]
15/03/2008 /

About MediaBarCamp

MediaBarCamp is an international unconference on media activism, new media, blogs, podcasts, tactical media, social networking, citizen journalism, web 2.0, open source and everything else that is connected with it. MediaBarCamp is a format for different open presentations, workshops and work groups. It is an intense event with discussions, demos, and interaction from attendees. About […]